IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej PDF Drukuj

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 70) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana monografia  Agnieszki Łukasiewicz pt. „Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej”.

Wydawnictwo stanowi podręcznik dobrych praktyk postępowania dla zarządzających projektami infrastrukturalnymi. Ujęto w nim wiele przykładów realizacji przedsięwzięć drogowych i kolejowych, w czasie których zastosowano innowacyjne metody organizacji i zarządzania projektem z uwzględnieniem
komunikacji z interesariuszami i ich udziału w kształtowaniu zakresu rzeczowego tych przedsięwzięć. Zarządzanie relacjami z interesariuszami jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, rozwiniętą w Europie Zachodniej w latach dziewięćdziesiątych.W pierwszej części ukazano tło historyczne oraz aspekty makroekonomiczne rozwoju infrastruktury transportowej, w tym wydatki ponoszone na jej rozbudowę w stosunku do produktu krajowego brutto zarówno przez kraje rozwijające się, jak i rozwinięte. Przedstawiono korzyści ekonomiczne i organizacyjne wynikające ze sprawnego zarządzania projektami infrastrukturalnymi, w których kształtowanie relacji z interesariuszami (czyli osobami mającymi wpływ na przedsięwzięcie lub takimi, na które dane przedsięwzięcie oddziałuje) było odpowiednio umiejętnie zrealizowane.

 

 

W kolejnych rozdziałach omówione zostały przykłady dobrych praktyk komunikacji z interesariuszami z kraju i zagranicy oraz konkretne, przygotowane do użycia narzędzia, które można zastosować przy realizacji poszczególnych faz przedsięwzięć infrastruktury drogowej i kolejowej. Ze względu na złożoność takich inwestycji, dla każdej z jej faz (od projektowania celów zaczynając, na budowie kończąc) podano studia przypadków, które wskazują na nowe, nieoczywiste podejście do zarządzania projektami, przyczyniające się do skutecznego osiągnięcia rezultatów.


Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Opracowanie standardów postępowania w relacjach  z interesariuszami w procesie planowania i realizacji projektów infrastruktury drogowej i kolejowej” nr NR11-0019-10, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantów na projekty rozwojowe.

Autor: Agnieszka Łukasiewicz

Seria Wydawnicza „S” STUDIA I MATERIAŁY, zeszyt nr 70
ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-09-8
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Warszawa 2012
90 stron
Cena 80 zł + 5%  VAT

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.