IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918 - 1939 PDF Drukuj

19 stycznia 2021

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 87), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Marka Mistewicza pt. „Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918–1939”.

W 271-stronicowej publikacji zostały opisane i bogato zilustrowane dzieje administracji zarządzającej drogami, tworzonej w państwie polskim odrodzonym po 123 latach rozbiorów. Przedstawiono sylwetki wybitnych ministrów właściwych w sprawach drogownictwa, dyrektorów Departamentu Dróg Kołowych, naczelników wydziałów oraz dyrektorów robót publicznych, a także zamieszczono ich fotografie. W aneksach znajdują się życiorysy zawodowe osób, które odegrały rolę szczególną: Leona Borowskiego, Emila Bratro, Stefana Bryły, Aleksandra Gajkowicza, Stanisława Hofmana-Kalinowskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Melchiora Nestorowicza, Stefana Siły-Nowickiego, Zygmunta Słomińskiego, Michała Stróżeckiego i Stanisława Wilmana.

Osobne rozdziały poświęcono czterem polskim kongresom drogowym zorganizowanym w Warszawie i w Poznaniu oraz ich uczestnikom. Udokumentowano również aktywny udział polskich inżynierów w trzech międzynarodowych kongresach drogowych: w Waszyngtonie w 1930 r., w Monachium w 1934 r. i w Hadze w 1938 r. Opisano tematykę referatów zgłoszonych na kongresy, w aspekcie problemów i osiągnięć polskich drogowców w tworzeniu sieci dróg publicznych, dostosowanej zarówno do potrzeb gospodarki, jak i społeczeństwa oraz budowy nowoczesnych mostów. Pokazano, jak dysponując nikłymi środkami materialnymi odbudowano sieć dróg kołowych odrodzonej Rzeczypospolitej.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 105 zł (100 zł + 5 % VAT).

Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.