IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Działalność Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF Drukuj

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r.
Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, podtorza kolejowego, mostów kolejowych oraz budowli podziemnych, jak również opracowywania rozwiązań i urządzeń stosowanych w Inteligentnych Systemach Transportowych i w brd. Działalność Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne i ekologiczne.
Więcej…