IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii” PDF Drukuj

20 listopada 2012

Instytut Badawczy Dróg i Mostów we współpracy ze Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i firmą KPRM byli organizatorami seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii”.
Towarzyszyło ono obchodom 70. urodzin dr. inż. Andrzeja Niemierko, którego sylwetkę przedstawił prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.

 

Jubilat zainaugurował spotkanie referatem pt. „Awarie łożysk spowodowane błędami projektowania i wykonawstwa”.

Zofia Gałajda i Jan Surmiak opowiedzieli o ochronie własności przemysłowej firm, działających na rzecz budownictwa.

Mirosław Bajor podzielił się doświadczeniami ze stosowania metody zaprojektuj i wybuduj.

Z kolei Wojciech Małecki wygłosił referat napisany wspólnie z Markiem Wazowskim pt. „Doświadczenia ze stosowania pali przemieszczeniowych formowanych w gruncie metodą dynamiczną”.

Czesław Szymankiewicz omówił poszerzenie podstaw pali metodą iniekcji strumieniowej.

Janusz Sobolewski, Jarosław Ajdukiewicz, Michał Pilch to autorzy pracy „Podpory mostowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami.” Prelegentem był pierwszy z wymienionych.

Krzysztof Michalczuk zaprezentował słuchaczom, jak przebiegała budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowanego tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie.

Artur Salachna przedstawił praktyczne aspekty budowy mostów metodą nasuwania i metodą rusztowań przesuwnych.

Seminarium, jak wszystkie dotychczasowe spotkania o tematyce geotechnicznej, zgromadziło liczne grono słuchaczy. W obecnej edycji uczestniczyło 231 osób. Z pasją poprowadził je główny organizator  - Piotr Rychlewski.


Podczas uroczystości Złoty Medal ZMRP otrzymał dr inż. Janusz Rymsza.

W kuluarach wyeksponowano, wydany w 2011 roku, album pt. „ Mosty świata na modelach i monetach”, którego współautorem jest dr inż. Andrzej Niemierko.

 

kliknij zdjęcie aby powiększyć

 

Zdjęcia - Robert Marczuk