IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Vademecum kationowych emulsji asfaltowych PDF Drukuj

 

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 72) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana monografia Zenona Szczepaniaka pt. „Vademecum kationowych emulsji asfaltowych”.
Przedmiotem publikacji są zagadnienia związane z kationowymi emulsjami asfaltowymi, ich właściwościami, otrzymywaniem, zastosowaniami w drogownictwie, normalizacją, a przede wszystkim metodami badań poszczególnych właściwości emulsji.
W Vademecum przedstawiono podstawowe wiadomości na temat emulsji zwykłych i modyfikowanych, podziału emulsji na rodzaje ze względu na zawartość lepiszcza, indeks rozpadu i lepkość, a także wpływu składników emulsji asfaltowej na jej końcowe właściwości.
Omówiono i porównano właściwości i wymagania odnośnie emulsji asfaltowych zawarte w Warunkach Technicznych EmA-99 oraz w aktualnej normie PN-EN 13808:2013-10E.
Wśród zastosowań kationowych emulsji asfaltowych zwrócono szczególną uwagę na: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, cienkie warstwy utrzymaniowe na zimno, mieszanki mineralno-emulsyjne do budowy dróg, mieszanki mineralno-emulsyjne na zimno do napraw cząstkowych, złączenia międzywarstwowe, stabilizację dróg żwirowych, podbudów, zazieleniania skarp i recykling.
W rozdziale 3 Vademecum opisano szczegółowo metody pobierania i przygotowywania próbek oraz 15 metod oznaczania poszczególnych właściwości emulsji asfaltowych zgodnie z aktualnymi normami cytowanymi w normie przedmiotowej PN-EN 13808:2013-10E.
W rozdziale 4 Vademecum opisano szczegółowo 7 metod oznaczania właściwości emulsji asfaltowych metodami zmodyfikowanymi nieznormalizowanymi.
Monografia jest przeznaczona szczególnie dla pracowników laboratoriów badawczych i zakładowych drogownictwa, administracji drogowej, osób prowadzących i nadzorujących budownictwo drogowe, a także dla studentów wyższych uczelni technicznych.

 

 

 

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.