IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Geotechnika i Fundamentowanie PDF Drukuj

SEMINARIA GEOTECHNICZNE

GEOTECHNIKA

Badania laboratoryjne i terenowe

Geosyntetyki

Grunt

Konstrukcje drogowe

Kruszywa

Podłoże gruntowe

FUNDAMENTOWANIE


Badanie pali

Iniekcja pali

Podbudowa betonowa

Projektowanie fundamentów


Projekty:

TerLaPal - Modernizacja laboratorium - Zakup Aparatury Do Kompleksowego Badania Nośności Pali Fundamentowych


ABGOK - Zestaw aparatury do badania gruntów, odpadów przemysłowych i kruszyw do budowy dróg


Badania i przygotowanie do komercjalizacji technologii
poszerzania podstaw pali poprzez iniekcję strumieniową