IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki
There are no translations available.

17 lutego 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 9 lutego 2021 r. opublikowało komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

 

Read more...
 
Akredytacja laboratoriów IBDiM zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
There are no translations available.

11 luty 2021

Miło nam poinformować, że laboratoria badawcze IBDiM uzyskały akredytację zgodnie ze znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Na przełomie października i listopada 2020 roku Polskie Centrum Akredytacji dokonało oceny akredytowanych laboratoriów i stwierdziło, że system zarządzania w laboratoriach jest zgodny z ww. normą. PCA potwierdziło wdrożenie wymagań nowej normy w następujących laboratoriach IBDiM:

 

- Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych,

- Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych,

- Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni,

- Laboratorium Geotechniki,

- Polowe Laboratorium Badań Pali,

- Pracownia Betonów i Kruszyw,

- Pracownia Materiałów Asfaltowych,

- Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających,

- Pracownia Nawierzchni Asfaltowych,

- Pracownia Oznakowania Dróg,

- Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów,

- Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej,

- Zespół Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów.

Read more...
 
Pandemia utrudnia, ale nie hamuje prac IBDiM - wywiad z prof. Leszkiem Rafalskim
There are no translations available.

26 stycznia 2021

Zapraszamy do przeczytania rozmowy redaktor Anny Rogalińskiej z prof. Leszkiem Rafalskim nt. działalności IBDiM w 2020 roku.

 

Wywiad ukazał się na stronie InfraBLOG Eksperci Infrastruktury.

 
Laur Innowacyjności 2020
There are no translations available.

21 stycznia 2021

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz- Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników otrzymał Złoty Laur w kategorii Włókiennictwo, inżynieria materiałowa za projekt "Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych".

Read more...
 
Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918 - 1939
There are no translations available.

19 stycznia 2021

Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa IBDiM ukaże się monografia "Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918 - 1939", której autorem jest prof. IBDiM Marek Mistewicz.

W monografii opisano organy administracji państwa polskiego, które zarządzały drogami publicznymi w latach 1918–1939 oraz ich kolejne reorganizacje. Przedstawiono także sylwetki wybitnych ministrów właściwych w sprawach drogownictwa, dyrektorów Departamentu Dróg Kołowych, naczelników wydziałów oraz dyrektorów robót publicznych.

 

Read more...
 
Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" już dostępny on-line
There are no translations available.

18 stycznia 2021

Zapraszamy do przeczytania nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (4/2020 Vol. 19).

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

 

Read more...
 
Biała Księga Rozwoju Przemysłu
There are no translations available.

15 stycznia 2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje Politykę Przemysłową Polski do 2030 roku, której celem są m.in.: rozwój wytwórczości, poprawa konkurencyjności i uodpornienie gospodarki na kryzysy.

Pierwszym etapem prac jest Biała Księga Polskiego Przemysłu, która powstanie w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Do 31 stycznia 2021 r. można przesyłać uwagi, pomysły i rekomendacje. Formularz jest dostępny na stronie internetowej MRPiT.


 
Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges
There are no translations available.

17 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges. E-book wydany w wydawnictwie Frontiers in Built Environment, Bridge Engineering zawiera 16 artykułów napisanych przez 61 autorów z całego świata.

Współautorem jednego z artykułów Practical Considerations Regarding Results From Static and Dynamic Load Testing of Bridges jest prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr Olaszek.

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych trwają do końca grudnia br.
There are no translations available.

07 grudnia 2020

Chociaż zakończył się cykl webinariów konsultacyjnych, które zorganizował Polski Kongres Drogowy, to konsultacje publiczne nowego systemu przepisów technicznych potrwają do końca grudnia br. W tym czasie można przesyłać uwagi do wszystkich przedstawionych dokumentów na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i zamieszczać wpisy na Forum Dyskusyjnym. Po zebraniu wszystkich uwag, Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z zespołami autorskimi Wytycznych podejmie decyzję o ich ewentualnym wykorzystaniu.

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 9. Webinarium: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM
There are no translations available.

25 listopada 2020

Ostatnie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów będzie poświęcone powiązaniu wymagań technicznych dla dróg publicznych i obiektów mostowych z technologią BIM.

 

Data: 01.12.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja udziału.

 

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, a opinie o proponowanych rozwiązaniach można wyrazić na Forum Dyskusyjnym lub przesyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 8. Webinarium: Utrzymanie i ochrona antykorozyjna
There are no translations available.

18 listopada 2020

Czwarte webinarium konsultacyjne dotyczące wytycznych dla drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone utrzymaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony antykorozyjnej.

 

Wszystkie opracowania prezentowane podczas tego webinarium powstały w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Dr inż. Agnieszka Królikowska, kierownik Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, przedstawi wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich.

Danuta Bebłacz, kierownik Zakładu Betonu, omówi wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich.

Prof. IBDiM Marek Mistewicz, kierownik Jednostki Oceny Technicznej w IBDiM, scharakteryzuje wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.

 

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

 

Data: 24.11.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja udziału.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 59

TECHNICUS 2018

PATRONAT IBDiM