IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wydawnictwa
Dział Wydawnictw i Informacji PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów prowadzi szeroką działalność wydawniczą. W swojej ofercie posiada następujące publikacje:

  • kwartalnik ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY (dawniej DROGI I MOSTY),
  • monografie naukowe ukazujące się w ramach Serii "S" - Studia i materiały;
  • zalecenia i instrukcje wydawane w ramach Serii "I" - Informacje, Instrukcje.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami przygotowanymi przez Dział Wydawnictw i Informacji.

 

 

 

 
Wymagania wydawnicze dotyczące przygotowania materiałów do wydania książkowego – wskazówki dla Autorów PDF Print
There are no translations available.

W celu ułatwienia współpracy pomiędzy Autorami a Redakcją Wydawnictw prosimy o uwzględnienie następujących wskazówek:

Do Wydawnictw przyjmujemy wyłącznie prace zakwalifikowane do druku przez Dyrektora Naczelnego.

Do Wydawnictw należy przekazać ostateczną wersję pracy w formie elektronicznej (w programie MSWord, z uwzględnionymi uwagami recenzentów) oraz wydruk.

Do publikacji należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości około 1800 znaków ze spacjami.

TEKST

Minimalna objętość pracy kwalifikowanej do wydania jako Monografia wynosi 6 arkuszy wydawniczych (około 96 stron). Publikacja powinna być poprzedzona wstępem i zakończona wnioskami (lub podsumowaniem), podzielona na logiczne, kolejno ponumerowane rozdziały (zaopatrzone w tytuły).

RYSUNKI I ZDJĘCIA

Rysunki dołączane do pracy powinny być wykonane w programach tworzących grafikę wektorową, np. CorelDRAW, Illustrator.

Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie – dodatkowo umieszczając wszystkie rysunki w osobnym pliku lub jako osobne pliki z nazwą, z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania.

Zdjęcia powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIFF lub JPG. Zdjęcia powinny mieć co najmniej 15 cm w podstawie i rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi.

Przy każdym zdjęciu powinno być nazwisko autora.

Rysunki i zdjęcia pochodzące z Internetu są chronione prawem autorskim, na ich wykorzystanie niezbędna jest zgoda autora.

Opisy do zdjęć z odpowiednimi ich numerami powinny znajdować się pod tekstem.

UWAGA!

Rysunki tworzone w MSWord nie nadają się do publikacji.

Materiały graficzne muszą mieć rozdzielczość minimum 300 dpi.

Prosimy o niewklejanie zdjęć do MSWord!

PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI DO DRUKU

Praca złożona w Redakcji Wydawnictw podlega opracowaniu redakcyjnemu. Po składzie komputerowym pracy autor (redaktor naukowy) otrzymuje jej wydruk do ostatecznej korekty. Po naniesieniu uwag autora (redaktora naukowego) praca jest kierowana do drukarni.

 
KONTAKT PDF Print
There are no translations available.

Zamówienia na wydawnictwa można przesłać pocztą, mailem, faksem lub poprzez formularz na niniejszej stronie. Forma płatności – wystawiamy fakturę przelewową z 14-dniowym terminem płatności. W zamówieniu  prosimy podać dane do faktury: prywatne lub firmowe.

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. (22) 390-00-134, fax (22) 814-50-28
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Biblioteka PDF Print
There are no translations available.

Biblioteka Instytutu Badawczego Dróg i Mostów gromadzi zbiory z zakresu budownictwa drogowego i mostowego, inżynierii lądowej, technologii materiałów drogowych, geotechniki, inżynierii ruchu oraz dziedzin pokrewnych.

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi księgozbiór liczący ok. 9000 vol. wydawnictw zwartych oraz polskie i zagraniczne czasopisma fachowe (zał. 1, zał. 2).

Ze zbiorów biblioteki korzystają pracownicy IBDiM, uczniowie i studenci oraz pracownicy innych instytucji.

Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza materiały na rewersy międzybiblioteczne, udziela informacji dotyczących poszukiwanych materiałów, wykonuje zestawienia tematyczne oraz kserokopie artykułów z czasopism.

Godziny otwarcia:
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Kontakt:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów- Biblioteka

ul.Instytutowa 1 , budynek LAMB, parter- pok. nr 7

03-302 Warszawa

Alina Księżopolska-Skrzypkowska This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 811 39 99
tel. (22) 39 00 134
tel. (22) 39 00 135

 
Spis treści rocznika 2011 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print
There are no translations available.

SPIS TREŚCI nr 183/2011
Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Cienki beton przyklejany na autostradzie A9 - oprac. Bronisław Walat
Określenie odchyłek w składzie mieszanek mineralno-asfaltowych w stosunku do założeń - oprac. Marek Danowski
Obiekty inżynierskie
Geotermiczny most w okolicy Berkenthin - oprac. Grzegorz Seltenreich
Beton z włóknami do wykonywania kap mostowych - zastosowanie pilotażowe - oprac. Grzegorz Seltenreich
Obliczenia płyt wspornikowych mostów betonowych według nowych europejskich wytycznych - oprac. Grzegorz Seltenreich
Szwajcarskie wytyczne dla konstrukcyjnych detali obiektów mostowych odnoszących się do krawędzi obiektu i pasa dzielącego - oprac. Janusz Majerowicz
Projektowanie dróg i nawierzchni
Umiejętności użytkowników dróg i ich zachowanie się na drodze są podstawą do projektowania przyjaznych dróg - oprac. Mirosław Kossakowski
Różne
Uważać na pieszych seniorów - oprac. Mirosław Kossakowski

SPIS TREŚCI nr 184/2011
Podłoża gruntowe, ich stabilizacja i podbudowa nawierzchni
Ocena przydatności metody dynamicznej (FDVK) do kontroli zagęszczenia gruntów - oprac. Marek Danowski
Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Nowoczesne pojazdy czyszczące do nawierzchni porowatych - oprac. Artur Kostrzewa
Nawierzchnie porowate w technologii kompaktasfalt - oprac. Artur Kostrzewa
Obiekty inżynierskie
Drogowe obiekty inżynierskie a ciężki ruch drogowy w RFN - problem przydatności do użytkowania istniejących obiektów - oprac. Janusz Majerowicz
Innowacyjne, prefabrykowane mosty kompozytowe - oprac. Bogusław Markocki
Utrzymanie dróg
Problemy z zimowym utrzymaniem nawierzchni wykonanych z asfaltu porowatego na przykładzie Holandii - oprac. Joanna Gorol

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3