IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Rozszerzenie zakresu akredytacji jednostce certyfikującej wyroby o kleje budowlane PDF Print

There are no translations available.

11 marca 2021

Instytut Badawczy Dróg i Mostów informuje, że w dniu 22 lutego 2021 roku Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o rozszerzeniu zakresu akredytacji jednostce certyfikującej wyroby.
Zakres możliwości certyfikacyjnych został poszerzony o:
grupę 25 Kleje budowlane

– budowlane kleje konstrukcyjne
Zakres akredytacji

Wszystkich producentów mających Krajowe Oceny Techniczne wydane przez IBDiM zapraszamy do współpracy z Działem Certyfikacji Wyrobów IBDiM w celu uzyskania właściwego certyfikatu.

Kleje budowlane znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym, w tym do wiązania tłucznia, wzmacniania podłoża gruntowego oraz do mocowania szyn.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) wyroby te zakwalifikowano do krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.

Producenci, chcąc wprowadzać wyrób ten do obrotu, powinni wcześniej oznakować go znakiem budowlanym. Aby działanie to było możliwe i zgodne z prawem, oznakowanie to musi być poprzedzone uzyskaniem krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji wydanego przez jednostkę certyfikującą.