IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Konferencja „Mosty dla Regionów” podczas XXV Targów Autostrada-Polska PDF Print

There are no translations available.

31 maja 2019

W trakcie 25. jubileuszowej edycji targów AUTOSTRADA-POLSKA Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował konferencję „Mosty dla Regionów”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Pan Jerzy Kwieciński.

W 2018 r. rozpoczęła się realizacja programu rządowego Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. Organizując tę konferencję IBDiM chciał pokazać aspekty naukowo-techniczne związane z projektowaniem i budową mostów. Zaproponowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli administracji samorządowej, administracji drogowej oraz firm. Frekwencja dopisała, a uczestnicy z zaangażowaniem brali udział
w dyskusji.

Gości powitali: prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM oraz prof. IBDiM Janusz Rymsza, zastępca dyrektora IBDiM, który prowadził obrady i moderował dyskusję.

Konferencja rozpoczęła się od referatu wprowadzającego, wygłoszonego przez Janusza Rymszę, w którym zaprezentowano nowe podejście do przepraw mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu w Genui oraz refleksje autora w odniesieniu do ww. konstrukcji.

Następnie Tadeusz Suwara omówił szczegóły procedur przygotowania inwestycji drogowych, a Czesław Szymankiewicz z IBDiM przedstawił zagadnienie rozpoznawania podłoża gruntowego i posadowienia podpór mostowych. Łukasz Topczewski z firmy Escort skupił się na hydroakustycznym systemie rozpoznawania podłoża gruntowego pod podpory mostowe w korycie rzeki. Sesję pierwszą zakończyło wystąpienie Jacka Krzysztofowicza z IBDiM w sprawie uwarunkowań technicznych projektowania dróg dojazdowych.

W drugiej sesji skupiono się na konstrukcjach mostowych. Jerzy Bąk z firmy Pomost Warszawa przedstawił zagadnienie zespolonych konstrukcji mostowych. Krzysztof Wąchalski
z firmy Pont-Projekt omówił kwestie związane ze zintegrowanymi konstrukcjami mostowymi. Maciej Kieniewicz z Transprojektu Warszawa scharakteryzował betonowe konstrukcje mostowe. Ostatnia prezentacja wygłoszona przez Damiana Wojdę z IBDiM dotyczyła skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji mostowych.

 

Poniżej lista prezentacji wygłoszonych podczas konferencji:

Referat wprowadzający:
Nowe podejście do przepraw mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu w Genui
Janusz Rymsza, IBDiM

Sesja I

Procedury przygotowania inwestycji drogowych

Tadeusz Suwara

Rozpoznawanie podłoża gruntowego i posadowienie podpór mostowych
Czesław Szymankiewicz, IBDiM

Hydroakustyczny system rozpoznawania podłoża gruntowego pod podpory mostowe w korycie rzeki
Łukasz Topczewski, Escort

Uwarunkowania techniczne projektowania dróg dojazdowych
Jacek Krzysztofowicz, IBDiM


Sesja II

Trwałe zespolone konstrukcje mostowe
Jerzy Bąk, Pomost Warszawa

Trwałe zintegrowane konstrukcje mostowe
Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt

Trwałe betonowe konstrukcje mostowe
Maciej Kieniewicz, Transprojekt Warszawa

 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. Leszkiem Rafalskim, który przeprowadziła red. Anna Rogalińska z portalu Via Expert.

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Krzysztof Włodarczyk

 

PATRONAT HONOROWY:

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY: