IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Kielce 2019 PDF Print

There are no translations available.

Untitled document

 Instytut Badawczy Dróg i Mostów


zaprasza na konferencję


„MOSTY DLA REGIONÓW”


Rozpoczęła się realizacja ważnego programu rządowego Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów oraz wspierając inicjatywę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, organizuje konferencję Mosty dla Regionów.
Zależy nam na podzieleniu się swoją wiedzą i pokazaniu aspektów naukowo-technicznych związanych z projektowaniem i budową mostów.
W ramach programu ma powstać 21 obiektów, które są szczególnie ważne dla poprawienia ciągłości sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego wynika konieczność zidentyfikowania warunków, do których planowany obiekt ma być dostosowany (rodzaj dróg, nośność, wielkość obiektu, itp.). Dobrze zaprojektowane konstrukcje inżynierskie są dostosowane do warunków lokalnych, a technologie są zdeterminowane trwałością i możliwościami ekonomicznymi.
Wiemy, że konferencja nie wyczerpie tematu. Może jednak stanowić cenne źródło informacji oraz istotną pomoc przy podejmowaniu decyzji odnośnie projektowania i realizacji inwestycji.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

 

 

Honorowy patronat:

 

 

PROGRAM KONFERENCJI


13.00-13.10


Otwarcie Konferencji

13.10-13.30

Referat wprowadzający:
Nowe podejście do przepraw mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu w Genui
Janusz Rymsza, IBDiM

13.30-14.30

Sesja I

Procedury przygotowania inwestycji drogowych
Tadeusz Suwara

Rozpoznawanie podłoża gruntowego i posadowienie podpór mostowych
Czesław Szymankiewicz, IBDiM

Hydroakustyczny system rozpoznawania podłoża gruntowego pod podpory mostowe w korycie rzeki
Łukasz Topczewski, Escort

Uwarunkowania techniczne projektowania dróg dojazdowych
Jacek Krzysztofowicz, IBDiM

14.30-15.15

Przerwa kawowa

15.15-16.15

Sesja II

 

Trwałe zespolone konstrukcje mostowe
Jerzy Bąk, Pomost Warszawa

 

Trwałe zintegrowane konstrukcje mostowe
Krzysztof Wąchalski, Pont-Projekt

 

Trwałe betonowe konstrukcje mostowe
Maciej Kieniewicz, Transprojekt Warszawa

 

Skuteczne zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych
Damian Wojda, IBDiM

16.15-16.30

Dyskusja i zakończenie Konferencji

 

MIEJSCE KONFERENCJI

sala Beta, Centrum Konferencyjne, Targi Kielce (ul. Zakładowa 1, Kielce)
Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 12.00.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Z uwagi na ograniczoną liczbą miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ON-LINE 

 

Wstęp na targi AUTOSTRADA - POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji.

 

Konferencja będzie towarzyszyć XXV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego Autostrada Polska.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

PATRONAT MEDIALNY: