LXI Techniczne Dni Drogowe Print

There are no translations available.

19 listopada 2018

LXI TECHNICZNE DNI DROGOWE odbyły się w dniach 07- 09 listopada 2018 r. w Zegrzu.
Licznie uczestniczyli w nich przedstawiciele IBDiM. W Sesji V – Podbudowy – prezentacje wygłosili: dr inż. Maciej Maliszewski  -  „Podbudowy podatne na drogach publicznych” oraz dr inż. Cezary Kraszewski -„Podbudowy półsztywne ( z mieszanek związanych hydraulicznie) na drogach publicznych” .


Prof. IBDiM dr hab. inż. Janusz Rymsza w Sesji VI przedstawił referat pt. „Przejścia dla zwierząt nad autostradami i drogami ekspresowymi”.  Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów poprowadził także Sesję VII - Budowa Dróg i Mostów.
Na zakończenie, w Sesji VIII, wystąpił mgr inż. Leszek Kornalewski  z prezentacją - „ Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”.


 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć