IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Powołanie Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN PDF Print

There are no translations available.

18 lipca 2018

Trzy instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Infrastruktury – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network – POLTRIN).

Uroczyste podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami byli: Minister Andrzej Adamczyk, prof. Leszek Rafalski – Dyrektor IBDiM, dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Dyrektor ITS oraz dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor IK, odbyło się 16 lipca br. w Ministerstwie Infrastruktury.

 

 

Ideą zawartego porozumienia jest wzmacnianie potencjału instytutów badawczych, umożliwiające realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych. Utworzenie sieci pozwoli usystematyzować te działania oraz ułatwi podejmowanie wspólnych inicjatyw. Szczególnie znaczenie będą mieć przedsięwzięcia związane z dużymi projektami transportowymi w skali całego kraju, takimi jak budowa nowych dróg i autostrad oraz  modernizacja linii kolejowych.

Porozumienie trzech instytutów działających w obszarze transportu  jest ważną inicjatywą w kontekście wyzwań stojących przed Polską, związanych m.in. z elektromobilnością, autonomicznością w transporcie, kolejami dużych prędkości, niskoemisyjnym transportem zbiorowym, transportem intermodalnym, jak również z budową centralnego portu komunikacyjnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres działalności w ramach porozumienia

Instytuty podejmują współpracę w szczególności w zakresie:

– wykonywania zadań ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia  rozwoju innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego;

– identyfikowania wspólnych problemów dotyczących sektora i podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie przy pomocy wiedzy eksperckiej, potencjału naukowego i aparatury badawczej będącej w dyspozycji instytutów;

– kształtowania strategicznych programów badawczych oraz inicjowania i realizacji wspólnego programu badawczo-wdrożeniowego w obszarze transportu lądowego;

– realizacji wspólnych prac naukowych i rozwojowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników;

– współpracy pomiędzy laboratoriami, którymi dysponują instytuty oraz wymiany doświadczeń badawczych;

– reprezentowania Sieci na arenie międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.