IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Seminarium projektu MODO PDF Print

There are no translations available.

4 lipca 2018

W dniu 3 lipca 2108 r odbyło się seminarium podsumowujące wyniki projektu Moduł pomiaru i oceny odpowiedzi dynamicznej eksploatowanych kolejowych konstrukcji mostowych MODO.
Projekt został zrealizowany ramach Programu Badań Stosowanych, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w latach 2015-2018.

 

 

 

W seminarium uczestniczyli członkowie konsorcjum, które zrealizowało projekt:
•    Instytut Badawczy Dróg i Mostów (lider),
•    Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
•    Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej,
•    Adaptronica Sp. z o.o. ,
•    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
oraz przedstawiciele Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK SA.

 

Seminarium prowadził kierownik projektu dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM.

W ramach seminarium zaprezentowano referaty:
•    Potrzeby monitoringu kolejowych obiektów mostowych na sieci PKP PLK SA,
•    Informacja ogólna o projekcie i zrealizowanych pracach,
•    Opracowane rozwiązania sprzętowe i programowe systemu MODO,
•    Wyniki monitoringu wiaduktu kolejowego w km 26,571/26,578 linii CMK (nad drogą S8 w m. Huta Zawadzka),
•    Wyniki monitoringu mostu kolejowego w linii 20 przez rz. Wisłę w Warszawie (pod Cytadelą).

Seminarium zakończyła prezentacja działającego w trybie on-line i off-line oprogramowania systemu monitoringu zainstalowanego na moście kolejowym pod Cytadelą i na wiadukcie kolejowym w km 26,571/26,578 linii CMK.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia - Anna Łukasiewicz