IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Seminarium naukowe ROSDORNII - IBDiM pt. "Cooperation in the field of Road Science" PDF Print

There are no translations available.

19 marca 2021

19 marca br. odbyło się wspólne seminarium naukowe pt. "Cooperation in the field of Road Science", zorganizowane w ramach współpracy naukowo- badawczej nawiązanej w ubiegłym roku przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Federalnym Rosyjskim Instytutem Badań Drogowych - ROSDORNII. W spotkaniu online oprócz członków obu instytutów, uczestniczyli również pracownicy Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej oraz Federalnej Agencji Drogowej "ROSAVTODOR".

W trakcie spotkania specjaliści z obu jednostek wygłosili prezentacje w ramach trzech obszarów tematycznych:

• projects, ecology and education,

• weight and size control,

• technological issues of road constructions.

 

 

Na wstępie prof. Leszek Rafalski, dyrektor IBDiM oraz Ulugbek Kasymov, zastępca dyrektora generalnego ROSDORNII, powitali uczestników i krótko przedstawili zakres działalności obu instytutów i możliwe pola współpracy.

 

Ze strony IBDiM wystąpili:

• dr inż. Jacek Malasek - Making Urban Mobility More Environmental Friendly;

• mgr inż. Michał Karkowski - Weight in Motion Preselection and Enforcement Systems;

• mgr inż. Jacek Sudyka - The Use of Traffic Speed Deflectometer and Radar Technology in Pavement Diagnostics;

• dr inż. Cezary Kraszewski - Use of Industrial Waste in the Construction of Roads and Bridges

• dr inż. Andrzej Duszyński - Specific Properties of Aggregates and Mixtures from Waste Materials Intended for Road Construction.

 

Szczegółowy program seminarium.

 

Spotkanie było polem do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia współpracy.