IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Accredited Laboratories
Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni - Skład osobowy PDF Print
There are no translations available.

Siedziba

Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni TD-1

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. (22) 811 97 11, (22) 811 54 57
fax (22) 811 17 92

Skład osobowy

Kierownik Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni TD-1: mgr inż. Przemysław Harasim
Telefon stacjonarny: 22 39 00 359
Adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Kierownika Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni TD-1:  mgr Anna Łukasiewicz
Telefon stacjonarny: 22 39 00 354
Adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Pracownicy

mgr inż. Tomasz Mechowski
tel. (22) 39 00 357, (22) 814 54 57
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

prof. IBDiM dr hab. inż. Mirosław Graczyk
tel. (22) 39 00 360, (22) 814 54 67
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Radosław Borucki
tel. (22) 39 00 351, (22) 811 97 11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jacek Kusiak
tel. (22) 39 00 352, (22) 811 97 11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Eugeniusz Majewski
tel. (22) 39 00 352, (22) 811 97 11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Laboratorium Betonu - Współpraca PDF Print
There are no translations available.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Podstawą wykonania badań jest Zlecenie, które prosimy przesłać na adres:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Betonu
03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1

 
Laboratorium Betonu - Wykaz ważniejszych prac PDF Print
There are no translations available.

Laboratorium Betonu prowadziło nadzór laboratoryjny podczas:

 • Remontu Mostu Gdańskiego w Warszawie w latach 1997-1998
 • Budowy podpór Mostu Siekierkowskiego w Warszawie i obiektów towarzyszących: Estakady TE-1, TE-2, Wiaduktu TW-3 w latach 2000-2002
 • Budowy ścian tunelu w ciągu Wisłostrady w Warszawie w roku 2002
 • Nadzór laboratoryjny nad przebudową Ronda Zesłańców Syberyjskich w Warszawie
 
Laboratorium Betonu - Zakres badań PDF Print
There are no translations available.

1.1. Zakres badań mieszanki betonowej i betonu:

 • konsystencja mieszanki betonowej,
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej,
 • gęstość objętościowa mieszanki betonowej,
 • wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • przepuszczalność wody przez beton,
 • ścieralność betonu,
 • skurcz betonu.

1.2. Zakres badań wpływu dodatków i domieszek na cechy mieszanki betonowej i betonu:

 • zmiana czasów wiązania cementu,
 • zmiana objętości cementu,
 • zmiana konsystencji mieszanki betonowej,
 • zmiana ilości wody zarobowej w mieszance betonowej,
 • zmiana zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • zmiana wytrzymałości betonu na ściskanie,
 • zmiana wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu,
 • zmiana nasiąkliwości betonu,
 • zmiana odporności betonu na działanie mrozu,
 • zmiana stopnia wodoprzepuszczalności betonu,
 • zmiana skurczu betonu.

2.1. Zakres badań świeżych zapraw obejmuje:

 • wydajność objętościową próbnego zarobu,
 • konsystencję zaprawy,
 • plastyczność zaprawy,
 • gęstość objętościową zaprawy,
 • czas zachowania właściwości roboczych zaprawy,
 • zawartość powietrza w zaprawie.

2.2. Zakres badań zapraw stwardniałych obejmuje:

 • wytrzymałość zaprawy na zginanie,
 • wytrzymałość zaprawy na ściskanie,
 • nasiąkliwość zaprawy,
 • gęstość objętościową zaprawy,
 • kapilarne podciąganie wody przez zaprawę,
 • mrozoodporność zaprawy,
 • skurcz zaprawy,
 • pęcznienie zaprawy,
 • przyczepność zaprawy do podłoża.

3.1. Zakres badań krawężników drogowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • nośność,
 • określenie klasy betonu z jakiego wykonany został element – wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • ścieralność powierzchni licowej.

3.2. Zakres badań obrzeży chodnikowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • nośność,
 • określenie klasy betonu, z jakiego wykonany został element – wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu.

3.3. Zakres badań betonowych kostek brukowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • wytrzymałość na ściskanie – określenie klasy kostki,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • ścieralność,
 • szorstkość (badanie wykonuje Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska.

3.4. Zakres badań betonowych płyt chodnikowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • nośność,
 • określenie klasy betonu z jakiego wykonany został element – wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • ścieralność
 • szorstkość (badanie wykonuje Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska.

3.5. Zakres badań betonowych płyt ażurowych obejmuje:

 • nośność,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu.

4.1. Laboratorium Betonu prowadzi kompleksową obsługę laboratoryjną na terenie budów podczas trwania betonowania, która obejmuje:

 • badanie właściwości mieszanki betonowej,
 • pobieranie próbek do badań betonu.

4.2. Laboratorium Beton pobiera próbki do badań betonu z istniejących budowli oraz posiada urządzenia do nieniszczącego badania betonu:

 • cyfrowy sklerometr – młotek Schmidta,
 • cyfrowy betonoskop ultradźwiękowy,
 • cyfrowy detektor zbrojenia (femetr).
 
Laboratorium Betonu - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print
There are no translations available.

Laboratorium Betonu posiada nowoczesną aparaturę, urządzenia i sprzęt pomocniczy do badań betonu, zapraw i prefabrykatów:
 • cyfrowe maszyny wytrzymałościowe o maksymalnym obciążeniu do 3000 kN do badania betonów, zapraw, prefabrykatów i wyrobów betonowych,
 • komorę automatyczną do oznaczania odporności betonu, zapraw, prefabrykatów i wyrobów betonowych na działanie mrozu metodą zwykłą,
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 9 of 9