Pracownia Oznakowania Dróg - Skład Osobowy Print

There are no translations available.

Skład osobowy:

Kierownik Pracowni: mgr Paweł Skierczyński, tel. (22) 39 00 407, fax (22) 814 50 28

Pracownicy

Halina Leśniewicz, tel. (22) 39 00 429
mgr inż. Rafał Lusa, tel (22) 39 00 406
Michał Bednarczyk, tel. (22) 39 00 425