Laboratorium Betonu - Zakres badań Print

There are no translations available.

1.1. Zakres badań mieszanki betonowej i betonu:

 • konsystencja mieszanki betonowej,
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej,
 • gęstość objętościowa mieszanki betonowej,
 • wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • przepuszczalność wody przez beton,
 • ścieralność betonu,
 • skurcz betonu.

1.2. Zakres badań wpływu dodatków i domieszek na cechy mieszanki betonowej i betonu:

 • zmiana czasów wiązania cementu,
 • zmiana objętości cementu,
 • zmiana konsystencji mieszanki betonowej,
 • zmiana ilości wody zarobowej w mieszance betonowej,
 • zmiana zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • zmiana wytrzymałości betonu na ściskanie,
 • zmiana wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu,
 • zmiana nasiąkliwości betonu,
 • zmiana odporności betonu na działanie mrozu,
 • zmiana stopnia wodoprzepuszczalności betonu,
 • zmiana skurczu betonu.

2.1. Zakres badań świeżych zapraw obejmuje:

 • wydajność objętościową próbnego zarobu,
 • konsystencję zaprawy,
 • plastyczność zaprawy,
 • gęstość objętościową zaprawy,
 • czas zachowania właściwości roboczych zaprawy,
 • zawartość powietrza w zaprawie.

2.2. Zakres badań zapraw stwardniałych obejmuje:

 • wytrzymałość zaprawy na zginanie,
 • wytrzymałość zaprawy na ściskanie,
 • nasiąkliwość zaprawy,
 • gęstość objętościową zaprawy,
 • kapilarne podciąganie wody przez zaprawę,
 • mrozoodporność zaprawy,
 • skurcz zaprawy,
 • pęcznienie zaprawy,
 • przyczepność zaprawy do podłoża.

3.1. Zakres badań krawężników drogowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • nośność,
 • określenie klasy betonu z jakiego wykonany został element – wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • ścieralność powierzchni licowej.

3.2. Zakres badań obrzeży chodnikowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • nośność,
 • określenie klasy betonu, z jakiego wykonany został element – wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu.

3.3. Zakres badań betonowych kostek brukowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • wytrzymałość na ściskanie – określenie klasy kostki,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • ścieralność,
 • szorstkość (badanie wykonuje Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska.

3.4. Zakres badań betonowych płyt chodnikowych obejmuje:

 • określenie kształtu i wymiarów,
 • określenie wyglądu zewnętrznego,
 • nośność,
 • określenie klasy betonu z jakiego wykonany został element – wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu,
 • ścieralność
 • szorstkość (badanie wykonuje Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska.

3.5. Zakres badań betonowych płyt ażurowych obejmuje:

 • nośność,
 • nasiąkliwość betonu,
 • odporność betonu na działanie mrozu.

4.1. Laboratorium Betonu prowadzi kompleksową obsługę laboratoryjną na terenie budów podczas trwania betonowania, która obejmuje:

 • badanie właściwości mieszanki betonowej,
 • pobieranie próbek do badań betonu.

4.2. Laboratorium Beton pobiera próbki do badań betonu z istniejących budowli oraz posiada urządzenia do nieniszczącego badania betonu:

 • cyfrowy sklerometr – młotek Schmidta,
 • cyfrowy betonoskop ultradźwiękowy,
 • cyfrowy detektor zbrojenia (femetr).