IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Laboratorium Betonu - Możliwości laboratoryjno-badawcze PDF Print

There are no translations available.

Laboratorium Betonu posiada nowoczesną aparaturę, urządzenia i sprzęt pomocniczy do badań betonu, zapraw i prefabrykatów:
 • cyfrowe maszyny wytrzymałościowe o maksymalnym obciążeniu do 3000 kN do badania betonów, zapraw, prefabrykatów i wyrobów betonowych,
 • komorę automatyczną do oznaczania odporności betonu, zapraw, prefabrykatów i wyrobów betonowych na działanie mrozu metodą zwykłą,
 • urządzenie do oznaczania przepuszczalności wody przez beton, o maksymalnym stopniu wodoprzepuszczalności W12,
 • wagi cyfrowe,
 • tarczę Boehmego,
 • cyfrowy sklerometr – młotek Schmidta,
 • cyfrowy betonoskop ultradźwiękowy,
 • cyfrowy detektor zbrojenia,
 • cyfrowe urządzenia do monitoringu klimatyzowanych pomieszczeń laboratoryjnych,
 • cyfrowe urządzenie do badania przyczepności zapraw do podłoża metodą „pull-off”,
 • urządzenie do badania odporności betonów i zapraw na wyrywanie metodą „pull-out”,
 • komory do pielęgnacji i przechowywania próbek betonowych,
 • urządzenia do wycinania próbek,
 • urządzenia do badania zawartości powietrza w mieszankach betonowych i świeżych zaprawach,
 • urządzenia do badania konsystencji mieszanek betonowych i zapraw.